• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 568: Thắng tê!
— QUẢNG CÁO —
Thân ảnh kia đứng ở trước cửa, hiện ra bộ dáng.

—— là một tên mập.

Hắn ước lượng có cao hai mét, thân hình đã không thể dùng khôi ngô để hình dung, nhất định phải mang theo "Ngang tàng" mới có thể miễn cưỡng phù hợp.

Cổ thô.

Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, con mắt bị thịt chen thành một đường.

Mặc áo da màu đen quần da, chân đạp một đôi xanh xanh đỏ đỏ giày ván trượt.

Võ Tiểu Đức chỉ nhìn một chút trong lòng liền ổn.

—— mặt hàng này, loại khí thế này, xem xét chính là chuyên nghiệp đánh nhau!

"Huynh đệ, là ngươi dùng trùng động đem ta hút tới a?"

Mập mạp lễ phép hỏi.

"Trùng động là của ta, hắn chỉ là ấn xuống một cái." Vạn Thức Chi Tôn cướp lời nói.

Mập mạp trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, chỉ vào trùng động chi môn bên trên cái nút kia, đỗi nói:

"Cái này cái nút bên trên ngưng tụ vô số Vận Mệnh Pháp Tắc, mỗi một lần triệu hoán đều sẽ cải biến toàn bộ thế giới hướng đi, kết quả ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi thân thể nhỏ bé này có thể kêu gọi ta?"

Vạn Thức Chi Tôn á kh

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============Thịnh Thế Diên Ninh

Bắt Đầu: Bị Gia Tộc Bức Thành Ma Tu

Vạn Biến Hồn Đế

Hùng Ca Đại Việt

window.bookId = '112623'; window.chapterId = '15985910'; window.slug = 'vo-duc-doi-dao'; window.chapter_index = '587'; window.latest_index = '16037582'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":15985910,"index":587,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 568: Th\u1eafng t\u00ea!","word_count":2429,"view_count":71,"like_count":2,"updated_at":"30-03-2023 17:16:36","editor":"","content":"content","user_id":1000015,"unlock_price":0,"published_at":"2023-03-18 10:21:04","book_id":112623,"book_slug":"vo-duc-doi-dao","book_name":"V\u00f5 \u0110\u1ee9c D\u1ed3i D\u00e0o","book_poster":{"default":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/vo-duc-doi-dao\/default.jpg?1654058412","600":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/vo-duc-doi-dao\/600.jpg?1654058412","300":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/vo-duc-doi-dao\/300.jpg?1654058412","150":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/vo-duc-doi-dao\/150.jpg?1654058412"},"book_cover":{"default":"https:\/\/www.chelseahoover.com\/image\/1280x628.png?90125","1280":"https:\/\/www.chelseahoover.com\/image\/1280x628.png?90125","640":"https:\/\/www.chelseahoover.com\/image\/1280x628.png?90125","320":"https:\/\/www.chelseahoover.com\/image\/1280x628.png?90125"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16037582,"first_genre_name":"Khoa Huy\u1ec5n","author":"Y\u00ean H\u1ecfa Th\u00e0nh Th\u00e0nh","adx_blocked":0,"book_note":"","book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":1,"previous_index":586,"next_index":588,"react":null,"log":"eyJpdiI6InVXelF1RBy8DvzwvDLEaJbOKnFXTkpSb09HaWxtM2VBU3c9PSIsInZhbHVlIjoiK1FYNW53Q0ZkXC81d0dlc2REY1pPUkE9PSIsIm1hYyI6IjRlY2Q4MzZiMzBlZWQ2NjE5MTczMTYxNjE4ZDdiYzZlZDI0OTE2NmQxMGZkMmM3MDQzMDcyNTdmOWIyNzcyMjYifQ==","lock_type":2,"user":{"id":1000015,"name":"DarkHero","avatar":{"200":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7b02682f5d210434',m:'dyfM8dpRc2L4B6iQYmdIV64s4mKU.SFHeyFV6.bCbus-1680200850-0-ATDEItUlbH/R0oqiDkQRTkvtUaq1Fd8kzhD+9O+UqXPScH6bPaKTTEDXKlI05cANNJwdKR1pF328fKW3uwGWSorxcIvxayyo6kii53e5XiWbaWAw/cyWlE3+H+PnN2xg22xsptBUbqnZoQbcIc54YPA2vVayBkVfd/D9oPnwK9Jj',s:[0xdb4f37587f,0x3cd35886bf],u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/b'};var now=Date.now()/1000,offset=14400,ts=''+(Math.floor(now)-Math.floor(now%offset)),_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/alpha/invisible.js?ts='+ts,document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();redcardstudios sirinbebeayakkabi gregbajor salongrandvizyon rjbdecorating ampipuebla readingaboutleading bungadeposito homeslicerecords 9studioworks denizliklimakombi shrinarayangroup solarayshop mapadillo osminformatika belibajuonline ocosmopolitico europeasiaalliance residencelivorno ameliegallery gozofurniture getredmineapp gooninfo live-for-rock fourhandsplus